lehuvip88钠技术指标
性 状:
白色粒状或结晶粉末,微有lehuvip88气味,具有潮解性,高温时分解成乙酸钠及氢气。能溶于水及甘油,微溶于醇,其水溶液呈中性。
规 格:
HG3-966-76
质量指标:
 
试剂级
医药级
含量

99.5%

99%

杂质最高含量以%计

 
 
澄清度试验
 
 

 

合格

合格

水不溶物

0.005

0.01
氯化物(C1)
0.002
0.02
硫酸盐(SO4
0.005
0.003
铁(Fe)
0.0005
0.001
粘度(以计)
0.0005
0.001